0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Deaf Enterprise Survey

Spørgeundersøgelse omkring døve iværksættere

Namesign

Denne spørgeundersøgelse er udarbejdet af the Deaf Enterprise project www.deafenterprise.eu.

I forbindelse med dette project er vi I gang med at udvikle en træningsprogram for døve tegnsprogsbrugere som gerne vil starte deres egen virksomhed.

I læseplanen vil vi vise vores kursister eksempler på døve iværksættere fra forskellige EU lande. Hvem er de? Hvilken type virksomhed har de? Hvilke forhindringer kom de igennem? Hvilket støtte fik de?
Og: hvilke råd har de til vores studerende?

Samtidigt vil vi gerne undersøge, hvor ‘døve iværksætter-venlige’ EU og de forskellige EU-lande er

Og: Hvad kan EU-landene gøre for at søtte døve iværksættere?

Hvis du er en døv iværksætter: Venligst hjælp os ved at svare på vores spørgeundersøgelse. Vi vil offentliggøre alle svarene på vores website: www.deafenterprise.eu.

Tak for din hjælp!

The Deaf Enterprise team

September 2017

Der er 25 spørgsmål i undersøgelsen.
Undersøgelsen er anonymt.

Optegnelsen over dine undersøgelsessvar indeholder ikke nogen identificerende oplysninger om dig, medmindre en specifik undersøgelse udtrykkeligt har bedt om det.

Hvis du brugte en deltagernøgle til at få adgang til undersøgelsen, kan du være sikker på, at nøglen ikke gemmes sammen med dine svar. Nøglen er gemt i et separat dataset og bruges kun til at validere om du har (eller ikke har) fuldendt undersøgelsen. Der er ingen mulighed for at matche din deltagernøgle med dine svar.