Boekengids Speciaal

Afasie (z)onder woorden

Afasie (z)onder woorden

Erik Robert & Peter Mariën

Uitgever Garant, 2013

Jaarlijks worden in België en Nederland samen meer dan 20.000 personen getroffen door afasie als gevolg van een beroerte. Afasie houdt doorgaans niet alleen ernstige communicatieve beperkingen in, ook de consequenties van deze aandoening op sociaal, relationeel en affectief vlak zijn vaak zeer ingrijpend.

De sterke toename van het absoluut aantal gevallen van afasie door de vergrijzing van de bevolking heeft er de afgelopen jaren mee toe bijgedragen dat het wetenschappelijke onderzoek naar de behandeling van afasiesyndromen wereldwijd sterk is toegenomen.

Dit boek stelt een actuele stand van zaken voor het Nederlandse taalgebied beschikbaar. 14 bijdragen van vooraanstaande Belgische en Nederlandse auteurs bespreken deskundig de recentste ontwikkelingen op het vlak van afasiediagnostiek en afasietherapie. Naast bijdragen over de genese en historische evolutie van afasiologische en taaltherapeutische stromingen, biedt het boek een kritisch overzicht van recente ontwikkelingen binnen de afasiediagnostiek en de afasietherapie.

Het belang van methodologisch verantwoord onderzoek naar de doeltreffendheid van de afasietherapie, de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking in diagnostiek en behandeling en praktische informatie over nieuwe behandelingsvormen worden in het boek uitvoerig toegelicht. Niet alleen voor studenten in de neurologische spraaken taalstoornissen maar ook voor professionele therapieverstrekkers, diagnostici en neurowetenschappers brengt het boek de meest relevante ontwikkelingen binnen de afasiologie onder woorden.

Meer titels in het thema:

Trefwoorden

afasie, logopedie