Boekengids Speciaal

Effecten Van Cochleaire Implantatie Bij Kinderen

Effecten Van Cochleaire Implantatie Bij Kinderen

T. van der Lem & G. Spaai

Uitgever Tricht, 2008

Horende ouders willen maar één ding: dat hun dove kind gaat horen, dat het leert praten en dat het deel gaat uitmaken van de horende samenleving. 
Bij de introductie van het cochleair implantaat, zo'n dertig jaar geleden waren de verwachtingen hoog gespannen. Het zou gaan om een baanbrekende vernieuwing waarvan men dacht dat het van dove mensen horende mensen zou kunnen maken. CI is niet het wondermiddel geworden dat werd voorspeld, maar heeft zijn waarde toch ruimschoots bewezen.
De auteurs van dit boek geven aan waar meer kennis van het CI noodzakelijk is en gaan uitgebreid in op wat we nu al wel of nog niet van CI weten. Vragen zoals: "Neemt door het gebruik van CI de kwaliteit van leven toe?" en "Stromen dove kinderen met een CI sneller en makkelijker door naar verschillende typen onderwijs" komen uitgebreid aan de orde. 
Dit boek is bedoeld voor begeleiders, hulpverleners, artsen, leerkrachten, maar ook voor leden van CI-teams (keel-neus-en oorartsen, audiologen, logopedisten, technici), ouders en anderen die betrokken zijn bij de zorg voor, het onderwijs aan en de opvoeding van dove kinderen.

Meer titels in het thema: