Boekengids Speciaal

Grenzen Aan Genezen

Grenzen Aan Genezen

S.S. Blume

Uitgever Bakker, 2006

In Grenzen aan genezen geeft Blume een persoonlijk verslag van zijn strijd om de doofheid van zijn kind te accepteren, en behandelt hij, meer algemeen, de ethische kwesties die de toepassing van moderne medische technieken met zich meebrengt.

De auteur benadert de toepassing van een nieuwe medische techniek vanuit een ethisch perspectief. Het boek behandelt specifiek het cochleair implantaat of CI, een geavanceerd hoorhulpmiddel waarmee dove kinderen kunnen gaan horen. Apart is dat de schrijver zijn persoonlijke geschiedenis meebrengt: hij is zelf vader van een doof kind en werd daardoor gedwongen na te denken over het wel of niet laten plaatsen van een CI

Meer titels in het thema: